Til forsiden
Søg efter:
 
Foderkontrol Den Frivillige foderkontrol er oprettet som hjælp og støtte for den enkelte pelsdyravler i bestræbelserne for at producere den bedst mulige skindkvalitet. Alle foderproducenter i Danmark der producerer opfodringsfærdigt vådfoder til pelsdyr er pligtige medlemmer af Den Frivillige foderkontrol. Det politiske foderudvalg fastsætter forud for hvert kalenderår et abonnement bestående af såvel et antal færdigvareprøver samt et antal råvareprøver. Et udsnit af færdigvareprøverne udtages uanmeldt under produktionen af repræsentanter fra Landscentret for pelsdyrrådgivning i Skejby. Samtlige udtagne prøver analyseres på Dansk Pelsdyr Foders Analyselaboratorie i Holstebro og offentliggøres på nærværende hjemmeside.

Dansk Pelsdyr Foder . Agro Food Park 15 Skejby . 8200 Århus N. . Tlf: 86 42 74 22 . Fax: 86 41 14 66
Analyselaboratoriet . Herningvej 112 C . 7500 Holstebro . Tlf. 97 43 56 11 . Fax 97 43 52 77